Η Εταιρεία Ιατρικών Σπουδών

Ιστορία

Η Εταιρεία Ιατρικών Σπουδών ιδρύθηκε στις 23/6/1961. Ενεγράφη σαν Σωματείο στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 16/11/1961. Κύριος σκοπός της εταιρείας σύμφωνα με το Καταστατικό της είναι: «η προώθησις της Ιατρικής Επιστήμης, ιδία δια της εκδόσεως επιστημονικού περιοδικού».

Τα ιδρυτικά μέλη ήταν 49. Κατά το 4/5 διευθυντές κλινικών ή/και υφηγητές και κατά το 1/5 επιμελητές Πανεπιστημιακών Κλινικών.

Ιδρυτικά Μέλη

ΑΓΙΟΥΤΑΝΤΗΣ Γ.ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ Γ.ΜΟΣΧΟΥΤΗΣ Ν.ΠΑΠΠΑΣ Μ.
ΑΛΗΓΙΖΑΚΗΣ Χ.ΚΑΖΛΑΡΗΣ Ε.ΜΠΕΛΕΖΟΣ Ν.ΠΑΥΛΑΤΟΥ Μ.
ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ Ι.ΚΑΜΠΕΡΟΓΛΟΥ Κ.ΜΠΟΥΖΑΣ Α.ΠΟΝΤΙΦΗΞ Γ.
ΑΡΑΒΑΝΗΣ Χ.ΚΑΝΔΡΕΒΙΩΤΗΣ Ν.ΝΙΧΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι.ΠΟΥΓΓΟΥΡΑΣ Π.
ΑΥΛΑΜΗΣ Γ.ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ Ι.ΝΟΜΙΚΟΣ Ν.ΤΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ Ε.
ΒΑΛΑΗΣ Τ.ΚΑΤΣΑΡΑΣ Ε.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Δ.ΤΣΕΒΡΕΝΗΣ Ι.
ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Π.ΚΑΤΤΑΜΗΣ Χ.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Α.ΦΕΣΣΑΣ Φ.
ΒΟΡΙΔΗΣ Ε.ΚΟΓΙΑΣ Α.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Π.ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
ΓΑΡΔΙΚΑΣ Κ.ΚΟΜΝΗΝΟΣ Α.ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ.ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ Ν.
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ν.ΚΡΙΚΕΛΗΣ Ι.ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Κ.ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΔΗΣ – ΓΑΡΟΦΑΛΙΔΗΣ Γ.
ΔΑΪΚΟΣ Γ.ΜΑΓΙΑΚΟΣ Δ.ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ι.ΧΑΣΑΠΑΚΗΣ Γ.
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ.ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ Ν.ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ Σ.
ΔΟΞΙΑΔΗΣ Σ.ΜΙΧΑΣ Π.ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ Σ.

Πρόεδροι

1961Σ. Παπασταμάτης
1962-1962Ε. Κατσάρας
1964Σ. Δοξιάδης
1965Σ. Παπασταμάτης
1966Ι. Αλιβιζάτος
1967Γ. Ποντίφηξ
1968Ν. Γεωργιάδης
1969Γ. Αγιουτάντης
1970Ι. Κρικέλης
1971Α. Παλαιολόγος
1972Σ. Δοξιάδης
1973Ι. Τσεβρένης
1974Π. Πούγγουρας
1975Γ. Παπαευαγγέλου
1976Γ. Τσιτούρης
1977Β. Λεουτσάκος
1978Θ. Μουντοκαλάκης
1979Β. Σάμιος
1980Α. Μπούζας
1981Α. Σπάρος
1982Α. Κάτσας
1983Θ. Καναγκίνης
1984Λ. Μαρκαντώνης
1985-1986Β. Χαραλαμπίδης
1987Ξ. Γιώτης
1988-1989Θ. Δόσιος
1990-1991Δ. Νικολόπουλος
1990-1991Δ. Λουκόπουλος
1993Ν. Παπαδογιαννάκης
1994Α. Κωνσταντόπουλος
1995Γ. Πετρίκκος
1996Δ. Νικολόπουλος
1997-1998Ι. Παπαδάκης
1999Ι. Μπολέτης
2000-2002Γ. Πετρίκκος
2003Α. Αντσακλής
2003-2005Α. Πεφάνης
2006-Ι. Καραϊτιανός
.

Διοικητικό Συμβούλιο

 • Πρόεδρος
 • Ιωάννης Γ. Καραϊτιανός
 • Αντιπρόεδρος
 • Κωνσταντίνος Μαυραντώνης
 • Γενικός Γραμματέας
 • Αναστάσιος Γαλήνας
 • Αν. Γενικός Γραμματέας
 • Γεώργιος Καμπούρογλου
 • Ταμίας
 • Παναγιώτης Αθανασίου
 • Μέλη
 • Απόστολος Δούντσης
  Αθανάσιος Ζέτος
  Ιωάννης Καλλιάτσος
  Ηρακλής Κατσούλης

Σκοπός