Πανελλήνια Συνέδρια και Επιστημονικές Εκδηλώσεις

Από τα πρώτα χρόνια της δράσης της η Ε.Ι.Σ. οργάνωσε σε πολλές επαρχιακές πόλεις επιμορφωτικού χαρακτήρα επιστημονικές συγκεντρώσεις με συζητήσεις «Στρογγύλης Τραπέζης» πάνω σε ενδιαφέροντα ιατρικά θέματα.

Αντώνης Παλαιολόγος
Πρόεδρος Ε. Ι.Σ., Εορτασμός Δεκαετίας 1962

Στις 21-23 Μαΐου 1977, έπειτα από αρκετά χρόνια προετοιμασίας και αναπόφευκτων αναβολών πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία και τη Λεμεσό, το 1ο Ελληνικό Ιατρικό Συνέδριο Κύπρου, που οργάνωσαν ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος, η Ε.Ι.Σ. και το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού.

Από το 1963 μέχρι σήμερα έχουν οργανωθεί περισσότερες από 90 μείζονες επιστημονικές εκδηλώσεις σε επαρχιακές πόλεις, συχνά με την συμμετοχή τοπικών επιστημονικών φορέων.

Το 1964 και 1965 οργανώθηκαν οι πρώτες συζητήσεις Στρογγύλης Τραπέζης με θέμα «Ιατρική Εκπαίδευσις», Α’ Φοιτητική Εκπαίδευσις, Β’ Μεταπτυχιακή Εκπαίδευσις
Ειδίκευση στην Ιατρική: Παρόν και Μέλλον (Επιστημονικό Συμπόσιο Μάρτιος 1987).

Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση στην Ελλάδα (Πανελλήνιο Συμπόσιο Φεβρουάριος 1997).

Το 1994 και 1995 η Ε.Ι.Σ. συμμετείχε στο Παγκύπριο Ιατρικό Συνέδριο.

Από το 1985 καθιερώθηκαν οι ετήσιες ημερίδες «Τι νεότερο στην Ιατρική».