Το περιοδικό Ιατρική

Έκδοση Περιοδικού Ιατρική

Αποτελούσε και αποτελεί το κύριο έργο της Ε.Ι.Σ. Κάθε μέλος της εταιρείας είχε την υποχρέωση να γράφει τουλάχιστον μια ανασκόπηση και ένα ενημερωτικό άρθρο («επίκαιρο θέμα») κάθε χρόνο. Οι πρωτότυπες εργασίες δεν έπρεπε να καλύπτουν πάνω από το 10-15% της ύλης. Το 1976 προστέθηκαν τα «Διαγνωστικά και Θεραπευτικά προβλήματα» και καθιερώθηκε η δημοτική στα κείμενα που προέρχονταν από την σύνταξη του περιοδικού. Ήδη από τον Ιούνιο του 1962 μια σειρά ανασκοπήσεων σχετικά με το ίδιο θέμα αποτέλεσαν «Συμπόσια», τα οποία υπήρξαν μια σημαντική όσο και πρωτοπόρα πρωτοβουλία στον Ελληνικό Ιατρικό Τύπο και έγιναν κείμενα αναφοράς για μακρύ χρονικό διάστημα.

Διευθυντές Σύνταξης

1962-1969Ι. Κρικέλης
1970-1972Σ. Μαρκέτος
1973-1974Γ. Τσιτούρης
1976-1977Θ. Μουντοκαλάκης
1978-1981Δ. Λουκόπουλος
1982-1983Γ. Παπαθανασίου
1984-1987Ν. Ζήσης
1988-1990Ν. Παπαδογιαννάκης
1991-1994Ν. Τασσόπουλος
1995-1997Λ. Νακοπούλου
1998-2001Ν. Γαλανάκης
2002-2005Σ. Ντουράκης
2006-Α. Πεφάνης

Ιδιοκτησία, Σύνταξη

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σεβαστουπόλεως 76, 115 26, Αθήνα
210 69 82 950 – 210 69 94 258
Fax: 210 69 94 258
eis-iatriki@otenet.gr
www.eis-iatriki.gr

Εκδότης-Διευθυντής

Ιωάννης Καραϊτιανός

Επιμέλεια Έκδοσης

Διαφημίσεις
Εγγραφές συνδρομητών – Επιταγές:

EN ISO 9001:2000
Υπεύθυνος τυπογραφείου
Α. Βασιλάκου
Αδριανείου 3 – 115 25 Αθήνα
210 67 14 340

Ετήσιες Συνδρομές

(περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6%)

Γιατροί€30
Φοιτητές€20
Εταιρείες – Οργανισμοί – Βιβλιοθήκες€80
Ευρωπαϊκή Ένωση €60
Λοιπές Χώρες€70