Αλλαγή έδρας και στοιχείων επικοινωνίας της Ε.Ι.Σ.

Σας ενημερώνουμε ότι η έδρα και τα τηλέφωνα επικοινωνίας της εταιρείας μας έχουν αλλάξει.

Τα νέα μας στοιχεία έχουν ως εξής:

Εταιρία Ιατρικών Σπουδών
Περιοδικό ΙΑΤΡΙΚΗ
Κάνιγγος 23, Αθήνα, Τ.Κ. 10677
Τηλ.: 210 3811612 Fax: 210 3840317
Email: eis-iatriki@otenet.gr
Website: www.eis-iatriki.gr