Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Ιατρικών Σπουδών, 15/6/2019

Καλούνται τα μέλη της Εταιρείας Ιατρικών Σπουδών σε Ετήσια Γενική Συνέλευση το Σάββατο 15/6/2019 και ώρα 18:30, στα γραφεία της Εταιρείας μας με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα:

  1. Απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου
  2. Οικονομικός απολογισμός, έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής, έγκριση Ισολογισμού 2018 και Προϋπολογισμού 2019, απαλλαγή ΔΣ από κάθε ευθύνη.
  3. Απολογισμός του έργου της Συντακτικής Επιτροπής.
  4. Έγκριση εγγραφής νέων μελών.
  5. Αρχαιρεσίες για την εκλογή 3 τακτικών και 3 αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. για το 2019-2020 και ορισμός τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία (παρουσία λιγότερων από τα μισά μέλη που δικαιούνται ψήφου) η Γενική Συνέλευση συγκαλείται, σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΙΣ, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης την ΤΡΙΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 13:30 ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ, Αθήνα, θα βρίσκεται δε σε απαρτία (ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ) ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.

Τα μέλη της ΕΙΣ που επιθυμούν να εκλεγούν ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν την υποψηφιότητά τους εγγράφως στην Εταιρεία πριν τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης (έως ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 13.30-14.30) στο e-mail της ΕΙΣ eisiatriki@otenet.gr.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το καταστατικό, μέλος της ΕΙΣ που έχει δικαίωμα ψήφου, μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλο μέλος, που παρίσταται αυτοπροσώπως και έχει έγγραφη εξουσιοδότηση γι’ αυτό.
Κανένα όμως από τα παρόντα μέλη της Συνέλευσης δεν μπορεί να εκπροσωπήσει περισσότερα από δύο μέλη.

Η παρουσία σας είναι απαραίτητη.