Νέο Διοικητικό Συμβούλιο Εταιρείας Ιατρικών Σπουδών για την περίοδο 2019-2020

Κατά τη συνεδρίαση της 19ης Ιουνίου 2019, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από τη Γενική Συνέλευση της 18ης Ιουνίου 2019, συγκροτήθηκε σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση:
 • Πρόεδρος
 • Ιωάννης Γ. Καραϊτιανός
 • Αντιπρόεδρος
 • Κωνσταντίνος Μαυραντώνης
 • Γενικός Γραμματέας
 • Αναστάσιος Γαλήνας
 • Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
 • Γεώργιος Καμπούρογλου
 • Ταμίας
 • Παναγιώτης Αθανασίου
 • Μέλη
 • Απόστολος Δούντσης
  Αθανάσιος Ζέτος
  Ιωάννης Καλλιάτσος
  Ηρακλής Κατσούλης