Το 46ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο θα διεξαχθεί στις 19-20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020ΜΟΝΟ σε απ’ευθείας διαδικτυακή παρουσίαση, λόγω των πρόσφατων εξελίξεων στη χώρα μας εξαιτίας του COVID19

Για περισσότερες πληροφορίες, το επιστημονικό πρόγραμμα, την υποβολή περιλήψεων και την εγγραφή σας, παρακαλούμε πατήστε εδώ