Το NoDE Institute διοργανώνει τα C.LA.S.S. (Colorectal Laparoscopic Surgical Skills) Courses 2020, που διανύουν την 13η συνεχή χρονιά τους. Ολοκληρώνονται σε 4 τριήμερους Κύκλους με live χειρουργείο, tips & tricks, ιδιαίτερα μαθήματα σε προσομοιωτέςProblem Based Learning και διήμερα «Επισκέπτη Καθηγητή» με τους Mark Whiteford και Πάρι Τέκκη.  

Όμως από φέτος, το πρακτικό μέρος κάθε Κύκλου παίρνει διαφορετική μορφή: θα πραγματοποιείται σε ανθρώπινα πτωματικά προπλάσματα που εισάγονται από τις ΗΠΑ για αυτόν τον σκοπό, σε πραγματικές συνθήκες χειρουργείου. Θα περιλαμβάνει κάθε τύπου λαπαροσκοπική  κολεκτομή, συμπεριλαμβανομένης της TaTME

Ο σκοπός των C.LA.S.S. Courses είναι η απόκτηση επαρκούς εμπειρίας από τους συμμετέχοντες συναδέλφους, ώστε να μπορούν να πραγματοποιούν λαπαροσκοπική ορθοκολική χειρουργική. Σε αυτό το πλαίσιο, θα παρέχεται, εφόσον το επιθυμούν, καθοδήγηση κατά την διενέργεια των πρώτων επεμβάσεών τους.

Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα στο πρακτικό μέρος, ο αριθμός των συμμετεχόντων θα περιοριστεί σε 16 χειρουργούς.

Την επιμέλεια και τον συντονισμό των σεμιναρίων έχει το μέλος της Εταιρείας Ιατρικών Σπουδών, Κωνσταντίνος Σ. Μαυραντώνης, MD, PhD, FACS, Διευθυντής Στ΄ Χειρουργικής Κλινικής Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ, Διευθυντής προγράμματος των Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική του Παχέος Εντέρου (C.LA.S.S. COURSES), τα οποία καθιέρωσε το 2008 και ιδρυτής του μη κερδοσκοπικού οργανισμού NoDE Institute (Network of Doctors’ Education) που έχει σκοπό την εξασφάλιση εύκολης πρόσβασης ιατρών σε εξειδικευμένα μεταπτυχιακά προγράμματα εκπαίδευσης.
 
Για περισσότερες πληροφορίες και για τη συμμετοχή σας παρακαλούμε ακολουθήστε τον σύνδεσμο: https://www.nodeinstitute.org/class-courses/